เงื่อนไขการยืมเครื่อง

1.กรอกข้อมูลจองตามแบบฟอร์มเพื่อเช็คคิวการยืม
2.รอแจ้งกลับเพื่อยืนยันวันนัดหมายส่งเครื่องให้ทดลอง
3.ชำระค่ามัดจำเครื่อง และค่าส่งเครื่องทดลอง
4.รอรับเครื่องทดลองตามเวลาที่นัดหมาย

หมายเหตุ
*บริการเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
**ค่ามัดจำเครื่อง 5,000 บาท/การทดลองใช้ 1 สัปดาห์
(คืนเงินมัดจำเต็มจำนวนเมื่อคืนเครื่องในสภาพสมบูรณ์)
***ค่าขนส่งคิดตามระยะทางจริง ชำระก่อนวันส่งเครื่อง

แบบฟอร์มการจองเครื่อง

    Booking Date

    Your Place